• Data wydarzenia: 20 kwiecień 2020 00:00
Dzięki wsparciu z budżetu państwa Gmina Dzierzkowice przebuduje fragment drogi w Dzierzkowicach-Górach. Dotacja jest przyznana, a większość pieniędzy na tę inwestycję będzie pochodzić z Funduszu Dróg Samorządowych.

- Rządowa dotacja zostanie wykorzystana na przebudowę ponad 800-metrowego odcinka trasy, gdzie trzeba położyć nową asfaltową nawierzchnię i dokończyć budowę chodnika - mówi wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski. Kolejnym krokiem w realizacji tej inwestycji będzie podpisanie umowy o przyznaniu dofinansowania i ogłoszenie przetargu na wykonanie robót.

- Te były pierwotnie planowane między majem a lipcem, ale termin ten może się przesunąć. Wnioski do FDS były bowiem składane jeszcze w ubiegłym roku i procedura ich oceny przedłużyła się - dodaje Marcin Gąsiorowski. Na wstępnej liście projektów, które powinny otrzymać dofinansowanie, przygotowanej przez wojewodę lubelskiego, był również drugi wniosek, złożony przez gminę Dzierzkowice na przebudowę ponad 800-metrowego fragmentu drogi w Ludmiłówce. Zgodnie z decyzją premiera, który zatwierdza propozycje wojewodów, ten wniosek znalazł się jednak na liście rezerwowej. Więcje na:http://ias24.eu