• Data wydarzenia:
Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, do której należy m.in. Gmina Dzierzkowice, kończy przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do tytułu "Sołtys Roku Ziemi Kraśnickiej". Propozycje można przekazywać do 5 marca, a wyniki zostaną ogłoszone tydzień później.

Celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej aktywnych sołtysów z powiatu kraśnickiego, którzy działają na rzecz integracji mieszkańców, a także dbają o rozwój sołectwa i gminy. Członkowie kapituły będą oceniać m.in.: inwestycje oraz inne przedsięwzięcia na rzecz sołectwa zainicjowane przez sołtysa, sukcesy i nowatorskie rozwiązania lokalnych problemów oraz plany, związane z działalnością sołectwa.

Kandydatów mogą zgłaszać mieszkańcy, rady sołeckie i rady parafialne, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, a także inne organizacje pozarządowe, związki i organizacje rolnicze oraz organy władzy samorządowej. Ich propozycje należy składać na odpowiednim formularzu, który jest dostępny na stronie: ww.lgdkrasnik.pl. Zgodnie z regulaminem tytuły "Sołtys Ziemi Kraśnickiej 2020" zostaną przyznane w każdej z gmin powiatu kraśnickiego, a wyniki będą ogłoszone podczas konferencji, która odbędzie się 14 marca. Więcej na: http://ias24.eu