• Data wydarzenia:
Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego w gminie Dzierzkowice mogą składać swoje propozycje w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Do rozdysponowania jest 100 tysięcy złotych. Pieniądze te mogą być wykorzystane na szkolenie dzieci i młodzieży, a także organizację zawodów i udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej i tenisie stołowym oraz w tenisie ziemnym.

Na szkolenie i udział w zawodach młodych piłkarzy i pingpongistów samorząd przeznaczył 80 tysięcy złotych, natomiast organizacje, które chcą wspierać rozwój tenisistów, będą mieć do dyspozycji 20 tysięcy.

Propozycje wykorzystania tych pieniędzy można składać w sekretariacie urzędu gminy do 10 lutego. Wyniki konkursu mają być ogłoszone dwa dni później, a wszystkie zadania mają być zrealizowane do końca tego roku. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Dzierzkowice w Terpentynie lub telefonicznie pod numerem: 81 822 13 03, albo znaleźć na stronie: www.dzierzkowice.pl. Więcej na:http://ias24.eu