• Data wydarzenia:
Gmina Dzierzkowice przypomina rolnikom, którzy chcą się starać o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, by już teraz przygotowywali niezbędne dokumenty.Wnioski o zwrot pieniędzy będą przyjmowane od 3 lutego, ale muszą być one uzupełnione m.in. fakturami VAT, potwierdzającymi poniesione koszty.

Mogą one dotyczyć zakupów paliwa, dokonanych od 1 sierpnia 2019 do 31 stycznia 2020 roku. Kolejny nabór odbędzie się w sierpniu, a będzie dotyczyć paliwa zakupionego między 1 lutego a 31 lipca 2020 roku.

Pieniądze, które gmina otrzyma od wojewody lubelskiego mają być wypłacane odpowiednio - w kwietniu i w październiku.

Rolnicy, którzy zechcą otrzymać zwrot akcyzy bezpośrednio na konto bankowe powinni we wniosku podać numer swojego rachunku.

W tym roku maksymalna stawka zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, została ustalona na poziomie 100 złotych za hektar użytków rolnych. Więcje na:http://ias24.eu