• Data wydarzenia: 31 grudzień 2019 00:00
Gmina Dzierzkowice kończy stary rok z nowym budżetem. W uchwale, która została przyjęta na sesji w poniedziałek 30 grudnia, rada zapisała dochody w wysokości prawie 24 milionów 190 tysięcy złotych i wydatki na poziomie około 24 milionów 400 tysięcy.- Na inwestycje zaplanowaliśmy w przyszłym roku ponad 4 miliony 650 tysięcy złotych, z czego znaczna część będzie przeznaczona na dokończenie budowy hali sportowej w Terpentynie. Na ten cel w budżecie mamy ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych. Około 1 miliona 560 tysięcy to środki własne, a resztę stanowi dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki - przypomina wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski.

Kolejną ważną pozycją w planie wydatków na 2020 rok są środki na inwestycje drogowe, współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. - Do maja chcemy przebudować drogi w Ludmiłówce i między Wyżnicą a Wyżnianką Kolonią, na których prace rozpoczęliśmy w tym roku. Czekamy również na potwierdzenie dotacji na kontynuację inwestycji w Ludmiłówce i nową - w Dzierzkowicach-Górach. W tym drugim przypadku nasze wnioski o przyznanie dofinansowania zostały zaakceptowane przez wojewodę lubelskiego, ale czekamy jeszcze na zatwierdzenie decyzji o podziale środków przez premiera - dodaje Marcin Gąsiorowski. Szacunkowy koszt przebudowy ponad 800 metrów trasy w Ludmiłówce to ponad 500 tysięcy złotych, w tym około 150 tysięcy z budżetu gminy, a w inwestycja w Dzierzkowicach-Górach może kosztować ponad 400 tysięcy złotych, z czego samorząd zamierza przeznaczyć około 130 tysięcy.
---
Gmina Dzierzkowice będzie się również starać o dotacje z budżetu państwa na dwie kolejne inwestycje drogowe w Dzierzkowicach-Podwodach i Dzierzkowicach-Woli. Obydwie będą realizowane pod warunkiem przyznania dofinansowania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wydatki oświatowe gminy na 2020 rok sięgają około 7,5 miliona złotych, przy czym w ramach subwencji samorząd otrzyma prawie 4 miliony 460 tysięcy złotych, a resztę musi dołożyć z własnego budżetu.

Podczas poniedziałkowej sesji odbyło się oficjalne przekazanie obowiązków skarbnika gminy. Funkcję tę pełniła Elżbieta Bieniek, która pracowała w samorządzie od ponad 40 lat, w tym prawie 30 lat na stanowisku skarbnika. Jej obowiązki przejęła Agnieszka Lenart, która jest w urzędzie od maja, a wcześniej przez wiele lat była główną księgową w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. Więcej nahttp://ias24.eu