• Data wydarzenia:
Mieszkańcy gminy Dzierzkowice wybrali sołtysów i rady sołeckie na nową kadencję. Podczas zakończonych właśnie zebrań zadecydowali, że w 5 na 14 sołectw będą zmiany na stanowiskach sołtysów. W Dzierzkowicach-Rynku funkcję tę będzie pełnić Kamil Szafran. Zastąpi Stanisławę Kowalską, która była sołtysem od 1986 roku i nie startowała w kolejnych wyborach.

Podobną decyzję podjął Krzysztof Wójtowicz, który był sołtysem sołectwa Dzierzkowice-Podwody od 1999 roku, a teraz jego miejsce zajął Tomasz Bis. Nowymi sołtysami będą również - Mateusz Ćwik w Dębinie, Janina Dudek w Krzywiu i Robert Szymański w Wyżniance. W pozostałych 9 sołectwach funkcje sołtysów nadal będą pełnić: Wiesław Bańka w Wyżnicy-Kolonii, Marek Duda w Wyżniance-Kolonii, Henryk Tokarski w Terpentynie, Dorota Mazurek w Ludmiłówce, Krzysztof Paziak w Wyżnicy, Aneta Piekarz w Dzierzkowicach-Górach, Wiesław Styliński w Dzierzkowicach-Woli, Anna Tes w Dzierzkowicach-Zastawiu i Jarosław Terelak w Sosnowej Woli.

Największa frekwencja była w Ludmiłówce i Dzierzkowicach-Woli, ale w żadnym z sołectw wyborów nie udało się przeprowadzić w pierwszym terminie, czyli z udziałem co najmniej 20 procent uprawnionych do głosowania. W nowej kadencji w gminie Dzierzkowice funkcje sołtysów będzie pełnić 10 mężczyzn i 4 kobiety.