• Data wydarzenia:
Rada Gminy Dzierzkowice pozytywnie oceniła pracę wójta Marcina Gąsiorowskiego i jednogłośnie udzieliła mu absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Plan dochodów na 2017 rok został wykonany na poziomie około 86 %, a wydatków - ponad 80%, co było związane m.in. z przesunięciem terminów rozliczeń projektów, na które samorząd pozyskał dotacje ze źródeł zewnętrznych.

Wśród najważniejszych inwestycji, zrealizowanych w ubiegłym roku, wójt Marcin Gąsiorowski wymienia rozpoczęcie budowy przedszkola i wodociągu oraz modernizacji oczyszczalni ścieków, a także kilka zadań drogowych, realizowanych razem z powiatem.

Przedszkole powstaje przy Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. Jego koszt to prawie 1,5 miliona złotych, z czego większość stanowi dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Również w 2017 roku rozpoczęła się budowa około 6 kilometrów wodociągu w Ludmiłówce wraz z modernizacją ujęcia wody, także współfinansowana z RPO. Koszt tej inwestycji sięga 1 miliona 800 tysięcy złotych.

Korzystając ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Dzierzkowice rozpoczęła modernizację oczyszczalni ścieków w Terpentynie. Ta inwestycja to koszt ponad 4 milionów 250 tysięcy, a termin jej zakończenia jest wyznaczony na koniec października.
---
Ponadto wspólnie z Powiatem Kraśnickim samorząd gminny wybudował około 3,5 kilometra dróg w Dzierzkowicach-Woli i Sosnowej Woli oraz wyremontował fragment trasy Dzierzkowice Rynek - Ludmiłówka.

W ubiegłorocznym budżecie znalazły się też pieniądze na zakup samochodu strażackiego dla OSP Dzierzkowice-Wola, który jednostka otrzymała w ramach większego projektu, realizowanego przez Zarząd Wojewódzki Związku OSP RP w Lublinie z funduszy unijnych. Więcej na:http://ias24.eu