• Data wydarzenia:
Oddanie hołdu poległym za wolną ojczyznę, msza święta i program artystyczny złożyły się na tegoroczne obchody Święta Konstytucji w gminie Dzierzkowice.Przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe i mieszkańcy gminy zebrali się rano na placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie, by wspólnie przejść pod pomnik poległych w I i II wojnie światowej, gdzie złożyli wieńce i kwiaty. Hołd bohaterom oddali m.in. wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski i przewodniczący rady gminy Dariusz Latos, Stefan Gregorek z Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich, radny powiatowy Jan Grzebuła i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku Sławomir Cielepała, którzy reprezentowali starostę kraśnickiego, a także delegacje szkolne i mieszkańcy.

Po uczczeniu pamięci ofiar walk o niepodległość uczestnicy obchodów wzięli udział w mszy świętej w intencji ojczyzny, którą w kościele parafialnym odprawił wikariusz miejscowej parafii ksiądz Marcin Flasiński.

Dalsza część uroczystości odbyła się w ZPO w Terpentynie, gdzie uczniowie zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny. Patriotyczne wiersze i pieśni w wykonaniu młodych artystów przygotowały nauczycielki Monika Tracz-Cebula i Urszula Muszelska, a o oprawę plastyczną zadbała Małgorzata Adamczyk.

Czwartkową uroczystość zorganizowali Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Dzierzkowicach oraz Zespół Placówek Oświatowych w Terpentynie. Więcej na:http://ias24.eu