• Data wydarzenia:
Drogi w Dzierzkowicach Podwodach i Dzierzkowicach-Zastawiu będą poprawione. Gmina Dzierzkowice już szuka wykonawców robót, które w części będą finansowane ze źródeł zewnętrznych.- Na modernizację drogi w Dzierzkowicach Podwodach chcemy pozyskać pieniądze z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wniosek czeka na rozpatrzenie, ale bez względu na ostateczny wynik te prace zostaną wykonane.

Z kolei na utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w Dzierzkowicach-Zastawiu mamy już przyznaną dotację z budżetu państwa, która powinna wystarczyć na pokrycie około połowy kosztów - zapowiada wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski.

Trasa w Dzierzkowicach Podwodach ma asfaltową nawierzchnię, ale jest bardzo zniszczona i drogowcy mają wykonać nową nakładkę. Natomiast nawierzchnia drogi w Dzierzkowicach-Zastawiu często jest niszczona przez wody opadowe, dlatego teraz będzie wyłożona ażurowymi płytami betonowymi. Przetargi na realizację obydwu inwestycji powinny być rozstrzygnięte na początku kwietnia. Termin wykonania robót w Dzierzkowicach Podwodach jest wyznaczony na koniec maja, a droga w Dzierzkowicach-Zastawiu ma być gotowa do końca lipca. Więcja na:http://ias24.eu