• Data wydarzenia:
Gmina Dzierzkowice rozstrzygnęła przetargi na dwie ważne i długo oczekiwane przez mieszkańców inwestycje. Chodzi o rozbudowę oczyszczalni ścieków w Terpentynie i przebudowę wodociągu w Ludmiłówce, które będą kosztować ponad 6 milionów złotych i będą współfinansowane ze środków unijnych.

Rozbudowa oczyszczalni to koszt ponad 4 milionów 250 tysięcy złotych. Pieniądze te mają być wykorzystane na przebudowę istniejącej oczyszczalnia mechaniczno-biologicznej, w której będą zastosowane nowoczesne rozwiązania, spełniające współczesne wymogi technologiczne.

Docelowo nowy obiekt ma przerabiać około 260 metrów sześciennych ścieków na dobę i zabezpieczyć potrzeby mieszkańców na wiele lat. Inwestycja w Ludmiłówce dotyczy nie tylko przebudowy wodociągu, ale również modernizacji ujęcia wody.

Na razie mieszkańcy tej miejscowości korzystają z sieci wykonanej jeszcze z azbestowych rur. Nowy wodociąg o długości około 6 kilometrów będzie poprowadzony w innym miejscu niż obecna sieć. Z kolei w ujęciu wody będą m.in. wymienione pompy i instalacja elektryczna, wewnątrz budynku zostanie wydzielone pomieszczenie sanitarne, a na dachu stacji będą zainstalowane ogniwa fotowoltaiczne.

Realizacja tej inwestycji będzie kosztować prawie 1 milion 800 tysięcy złotych. Oczyszczalnia w Terpentynie powinna być gotowa do końca października 2018 roku, a ponad 63 procent środków na ten cel Gmina Dzierzkowice pozyskała z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wcześniej, bo na koniec maja jest wyznaczony termin zakończenia inwestycji w Ludmiłówce, która będzie współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.