• Data wydarzenia:
Gmina Dzierzkowice rozpoczyna kolejną ważną i kosztowną inwestycję, na którą pozyskała środki zewnętrzne. Po dotacjach na budowę hali sportowej, przedszkola i wodociągu samorząd otrzymał też pieniądze na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Terpentynie i właśnie ogłosił przetarg na realizację tych prac.

Istniejąca obecnie oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna zostanie przebudowana, a zastosowane w niej rozwiązania będą spełniać współczesne wymogi technologiczne. Docelowo nowy obiekt ma przerabiać około 260 metrów sześciennych ścieków na dobę, co powinno zabezpieczyć potrzeby mieszkańców na wiele lat.

Wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski ma nadzieję, że wykonawcę robót uda się wybrać we wrześniu, by jeszcze w tym roku wykonać te prace, które zwiększą przepustowość oczyszczalni. Reszta robót jest planowana na przyszły rok, a cała inwestycja ma być zrealizowana do końca października 2018. Ponad 63 procent środków na ten cel Gmina Dzierzkowice pozyskała z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Więcej na:http://ias24.eu