• Data wydarzenia:
Pół wieku temu ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Po 50 latach 12 par z gminy Dzierzkowice spotkało się w miejscowym ośrodku kultury, by razem z rodzinami i przedstawicielami władz samorządowych świętować "Złote Gody". Uroczystość poprzedziła msza święta, którą w kościele parafialnym w Dzierzkowicach-Rynku odprawił proboszcz ksiądz Grzegorz Więcław, a "złote pary" odnowiły przysięgę małżeńską.

Drugiej części jubileuszu towarzyszyły słowa Antoniego Regulskiego "Małżeństwo to diament szlifowany przez całe życie".

Podczas spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierzkowicach jubilaci odbierali gratulacje i życzenia od władz gminnych oraz medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez prezydenta. W imieniu wójta wręczali je sekretarz gminy Tomasz Ośka i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Danuta Chmiel, a do gratulacji dołączyli się przewodniczący Rady Gminy Dzierzkowice Dariusz Latos i dyrektor GOK Tomasz Wyka.

Nie zabrakło tradycyjnego Sto Lat i symbolicznej lampki szampana, a uroczystość uświetniły występy artystek, związanych z GOK. Muzyczne prezenty dla jubilatów przygotowały dziewczynki z zespołu "Nutki" oraz wokalistki Ilona Kurdziel i Julia Kurdziel.

"Złotą" rocznicę ślubu wspólnie świętowali: Barbara i Jan Bajowie z Dzierzkowic-Zastawia, Alina i Aleksander Bańkowie z Wyżnianki, Teresa i Henryk Braniowie z Wyżnicy-Kolonii, Helena i Edward Bryndzowie z Krzywia, Zofia i Tadeusz Gąsiorowscy z Dzierzkowic-Gór, Henryka i Stanisław Kurzynowie także z Dzierzkowic-Gór, Krystyna i Józef Mazurowie z Dzierzkowic-Zastawia, Teresa i Leszek Rajzyngierowie z Kraśnika, Jadwiga i Janusz Witkowie z Terpentyny, Zofia i Feliks Wojtowiczowie z Krzywia, Janina i Edward Wojtowiczowie z Dzierzkowic-Zastawia oraz Wiesława i Kazimierz Zdeniccy z Terpentyny.