• Data wydarzenia:
Gmina Dzierzkowice ogłosiła drugi przetarg na dostawę i montaż instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Po kotłach na biomasę, teraz samorząd szuka firmy, która dostarczy i zamontuje kolektory słoneczne. Zarówno kotły jak i solary będą współfinansowane ze środków unijnych.

Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania. Ogłoszony teraz przetarg dotyczy 609 zestawów solarnych 2-, 3- i 4-panelowych, które mają być dostarczone między 15 sierpnia 2017 roku, a końcem maja 2018 roku. Oferty firm, które chcą zrealizować tę inwestycję, są przyjmowane do 12 lipca.

Wcześniej, bo już 19 czerwca upływa termin składania propozycji w drugim przetargu na dostawę i montaż kotłów na biomasę. W tym przypadku chodzi o 53 urządzenia, które jeszcze przed rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego, trzeba dostarczyć, zamontować, uruchomić i udzielić instrukcji odbiorcy o ich użytkowaniu.

Cały projekt będzie współfinansowany ze środków Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, skąd będzie pochodzić 85 procent kosztów inwestycji. Więcej na:http://ias24.eu