• Data wydarzenia:
Ludmiłówka to jedna z największych miejscowości w gminie Dzierzkowice, której mieszkańcy korzystają z sieci wodociągowej wybudowanej kilkadziesiąt lat temu z azbestowych rur. Sytuacja się zmieni, ponieważ samorząd właśnie ogłosił przetarg na przebudowę wodociągu i modernizację ujęcia wody, które obecnie nie spełnia współczesnych norm technicznych.

Nowy wodociąg o długości około 6 kilometrów, z prawie 140 przyłączami i 45 nadziemnymi hydrantami pożarowymi, będzie poprowadzony w innym miejscu niż obecna sieć. Z kolei w ujęciu wody trzeba m.in. wymienić pompy i instalację elektryczną, a także wyremontować budynek, w którym będzie wydzielone pomieszczenie sanitarne, a na dachu stacji będą zainstalowane ogniwa fotowoltaiczne.

Termin przyjmowania ofert firm, które chcą zrealizować tę inwestycję, upływa 1 czerwca, a wszystkie prace mają być wykonane do końca bieżącego roku. Ich koszt będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu, ale już wiadomo, że większość środków Gmina Dzierzkowice otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wysokość dotacji to ponad 1 milion 100 tysięcy złotych, ale kwota ta może się zmienić.

Jeśli realizacja inwestycji będzie tańsza niż zakładano, dofinansowanie będzie niższe, a gdy najkorzystniejsza oferta będzie wyższa niż szacowana wartość kosztorysowa, dotacja pozostanie na tym samym poziomie, a różnicę będzie musiał wyrównać samorząd. Gmina Dzierzkowice czeka też na decyzje w sprawie przyznania dotacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Terpentynie. Wartość kosztorysowa inwestycji, która ma być rozłożona na dwa lata, to prawie 4,5 miliona złotych, ale do 2 milionów złotych samorząd może pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Więcje na:http://ias24.eu