• Data wydarzenia:
Zniszczona przez wodę droga w Sosnowej Woli w gminie Dzierzkowice będzie w tym roku odbudowana. Wykonawca robót jest już wybrany, a umowa w tej sprawie ma być podpisana w tym miesiącu. Prace będą prowadzone na odcinku o długości prawie 250 metrów, na którym zostanie odtworzona podbudowa i położona asfaltowa nawierzchnia. Budowa drogi będzie kosztować około 80 tysięcy złotych, z których część samorząd zamierza pozyskać z rządowego programu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, którym dysponuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W planach na najbliższe miesiące jest także modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dzierzkowicach-Woli i Wyżniance. W obydwu przypadkach są to trasy gruntowe, częściowo utwardzane kruszywem kamiennym. Teraz samorząd chce wykonać nową podbudowę i położyć asfaltową nawierzchnię.

Przetarg na wykonanie tych robót już jest ogłoszony, a jego rozstrzygnięcia można się spodziewać na początku kwietnia. Na realizację tych inwestycji gmina będzie się starać o dofinansowanie z dawnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Termin wykonania wszystkich prac jest wyznaczony na koniec sierpnia. Więcej na:http://ias24.eu