• Data wydarzenia:
Zmiany w sieci szkolnej w gminie Dzierzkowice po wprowadzeniu reformy oświatowej nie będą duże. Wszystkie dotychczasowe placówki będą nadal funkcjonować, choć w innej strukturze. Uchwałę w tej sprawie radni przyjęli na sesji we wtorek 28 lutego.

Obecny Zespół Placówek Oświatowych w Terpentynie tworzą przedszkole, podstawówka, gimnazjum i filia w Dzierzkowicach-Woli z klasami 0 - III. W nowej sieci gimnazjum będzie stopniowo wygaszane, a 6-klasowa podstawówka zostanie przekształcona w szkołę 8-klasową. Podobnie będzie z publicznymi szkołami podstawowymi w Ludmiłówce i Wyżnicy, które prowadzą stowarzyszenia, a które również staną się placówkami 8-klasowymi - mówi wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski.

Przyjęta we wtorek uchwała zostanie teraz przekazana kuratorowi oświaty i związkom zawodowym, które mają trzy tygodnie na wyrażenie swoich opinii w tej sprawie. Nowa siec szkolna musi uzyskać zgodę kuratora, ale opinia związkowców nie jest dla samorządu wiążąca. Ostateczną uchwałę w tej sprawie rada gminy musi przyjąć do końca marca.

Podczas wtorkowej sesji radni wpisali też do budżetu dotację z rządowego programu na usuwanie klęsk żywiołowych, którą gmina otrzymała za pośrednictwem wojewody lubelskiego. Pieniądze będą wykorzystanie na odbudowę prawie 250-metrowego docinka drogi w Sosnowej Woli. Wykonawca robót powinien być wybrany w drugiej połowie marca, a termin ich zakończenia został wyznaczony na 31 sierpnia.

Rada zgodziła się również na przekazanie pieniędzy na kilka kolejnych inwestycji drogowych, które będą realizowane wspólnie z powiatem kraśnickim. 200 tysięcy złotych gmina wyda na remont drogi powiatowej Wilkołaz - Annopol na odcinku Terpentyna - Ludmiłówka, 300 tysięcy na modernizację trasy Kraśnik - Józefów nad Wisłą między Dzierzkowicami-Wolą a Sosnową Wolą oraz 50 tysięcy złotych na kontynuację budowy chodnika w miejscowości Dzierzkowice-Podwody. Więcej na:http://ias24.eu