• Data wydarzenia:
Mieszkańcy gminy Dzierzkowice będą korzystać z odnawialnych źródeł energii wcześniej niż pierwotnie zakładano. Szczegóły będą przekazywane podczas zebrań, które są planowane na początek marca, a do końca I kwartału powinien być znany koszt zakupu i montażu kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę.

Do 85 procent kosztów inwestycji gmina otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. - Początkowo zakładaliśmy, że większość projektu zostanie zrealizowana w 2018 roku, ale po uzyskaniu zgody z urzędu marszałkowskiego i dokonaniu zmian w budżecie chcemy to przyspieszyć. W marcu zamierzamy ogłosić przetarg na wykonanie robót, które w znacznej części powinny być zrealizowane w tym roku - zapowiada wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski.

Dotacja z RPO ma być wykorzystana na zakup i montaż 613 zestawów kolektorów słonecznych i 50 pieców na biomasę. Wszyscy mieszkańcy, którzy zadeklarowali udział w projekcie, wpłacili zaliczki, a resztę będą regulować gdy będą znane koszty, czyli po rozstrzygnięciu przetargu. Szczegółowe informacje w tej sprawie oraz na temat pozostałych inwestycji planowanych w gminie na ten rok będą przekazywane podczas dorocznych spotkań organizowanych w poszczególnych miejscowościach.