• Data wydarzenia:
Samorząd województwa podzielił środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową. Wśród projektów, które otrzymają dotację, jest wniosek Gminy Dzierzkowice o przyznanie dofinansowania na przebudowę wodociągu w Ludmiłówce wraz z modernizacją ujęcia wody.

 Ludmiłówka to jedna z naszych największych miejscowości, której mieszkańcy korzystają z sieci wybudowanej kilkadziesiąt lat temu jeszcze z azbestowych rur, a ujęcie wody nie spełnia współczesnych norm technicznych. Nowy wodociąg o długości około 6 kilometrów chcemy poprowadzić w innym miejscu, a w ujęciu m.in. wymienić pompy i wyremontować budynek, w którym planujemy zastosować odnawialne źródła energii - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej sekretarz gminy Dzierzkowice Tomasz Ośka.

Po ogłoszeniu listy projektów, które otrzymają dofinansowanie, samorząd czeka teraz na podpisanie umowy o przekazaniu środków i przygotowuje przetarg na wykonanie robót. Ten ma być ogłoszony jeszcze zimą, by na wiosnę można było rozpocząć prace. Kosztorysowa wartość projektu to ponad 2 miliony złotych, z czego dotacja z RPO ma wynieść ponad 1 milion 100 tysięcy, przy czym ostateczne kwoty będą znane po rozstrzygnięciu przetargu. Jeśli nie zajdą jakieś nieprzewidziane okoliczności nowy wodociąg w Ludmiłówce wraz z ujęciem wody powinien być gotowy w przyszłym roku.
Więcej na: http://ias24.eu