• Data wydarzenia:
Oddanie hołdu bohaterom walk o wolność ojczyzny, msza święta w kościele parafialnym i okolicznościowa akademia w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. Tak 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzili mieszkańcy gminy Dzierzkowice. Poczty sztandarowe jednostek OSP, przedstawiciele wojewódzkich, powiatowych i gminnych władz samorządowych oraz pozostałe delegacje zebrały się 11 listopada przy ZPO w Terpentynie, skąd przeszły pod pomnik żołnierzy poległych podczas I i II wojny światowej gdzie zapaliły znicze i złożyły wiązanki kwiatów.

Hołd bohaterom oddali wójt Marcin Gąsiorowski i przewodniczący rady gminy Dariusz Latos, radny sejmiku wojewódzkiego Marek Kos, radny powiatu kraśnickiego Jan Grzebuła, w imieniu prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy Batalionów Chłopskich kapitana Stefana Gregorka - radny gminy Wiesław Styliński, a także Sławomir Cielepała i Marek Duda z gminnej organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz delegacja ZPO w Terpentynie.

Po uroczystościach przy pomniku w kościele parafialnym w Dzierzkowicach została odprawiona msza święta, a potem w sali gimnastycznej ZPO w Terpentynie odbyła się uroczysta akademia z okazji 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpoczęło ją okolicznościowe przemówienie wójta Marcina Gąsiorowskiego, po którym Zespół Tańca Ludowego "Dzierzkowiacy" zatańczył poloneza, a wokalistka z Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach Izabela Chmiel zaśpiewała utwór "Ojczyzna".

Dalsza część należała do gimnazjalistów z klas trzecich oraz chóru ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Terpentynie. Uczniowie zaprezentowali mniej znane teksty, pieśni i piosenki, nawiązujących do idei wolności i postaw patriotycznych, którymi młodzi wykonawcy chcieli skłonić uczestników do refleksji nad współczesnym znaczeniem słów wolność i niepodległość. Autorką scenariusza patriotycznej akademii była Ewa Hałabiś, o oprawę muzyczną zadbała Urszula Muszelska, a dekoracje powstały pod okiem Małgorzaty Adamczyk.
Więcej na: http://ias24,eu

(fot. GOK w Dzierzkowicach)