• Data wydarzenia:
Samorząd Dzierzkowic zaprasza mieszkańców do zgłaszania opinii w sprawie rozwoju gminy na najbliższych sześć lat. Uwagi i pomysły będzie można przekazać na spotkaniu, które odbędzie się w środę 16 grudnia o 17.00 w miejscowym ośrodku kultury, a przez kolejny tydzień także do urzędu gminy.

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Dzierzkowice na lata 2016 - 2022 to jeden z ważnych dokumentów strategicznych, potrzebnych, m.in. do ubiegania się o dotacje z Unii Europejskiej. Podczas konsultacji będzie mowa o stanie dróg i zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, dostępności i jakości kształcenia w przedszkolach i szkołach, działalności ośrodka kultury i ofercie sportowo-rekreacyjnej w gminie, opiece zdrowotnej i społecznej oraz wodociągach, kanalizacji i gospodarce odpadami. Mieszkańcy mogą również zgłaszać sugestie w sprawie miejsc pracy i warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz współpracy z urzędem gminy.

Można przedstawić własne pomysły na rozwiązanie najpilniejszych problemów i sposoby ich sfinansowania oraz ocenić stan środowiska naturalnego. Oprócz środowego spotkania wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dzierzkowice, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sekretarz@dzierzkowice.pl. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela sekretarz gminy Tomasz Ośka, także telefonicznie pod numerem: 81 822 10 21. Konsultacje potrwają do 24 grudnia.