• Data wydarzenia:
Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierzkowicach powstaje Klub Seniora. Pierwsze spotkania zainteresowanych osób już się odbyło, a najbliższe jest planowane na czwartek 17 grudnia o 16.00.
 
Wśród inicjatorów klubu są osoby z różnym doświadczeniem zawodowym i życiowym, które chcą zachęcić osoby starsze do aktywności. - Wiek nie ma tu znaczenia, nie jest ważne ile kto ma lat, ale na ile się czuje i chce być aktywny. Osoby starsze nie muszą być samotne i mogą w ciekawy sposób spędzać wolny czas - przekonują autorzy pomysłu.
 
GOK nie narzuca metod działania i form aktywności seniorów. Każdy może zgłosić własny pomysł i w ten sposób wyznaczyć cele nowej organizacji. Wśród już zgłaszanych postulatów są, na przykład: organizowanie kursów komputerowych, warsztatów florystycznych, spotkań z ciekawymi ludźmi i wycieczek. Są też propozycje występów artystycznych, wspólnych zabaw andrzejkowych i innych imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych. Osoby, które chciałyby dołączyć do Klubu Seniora w Dzierzkowicach mogą przyjść z własnymi inicjatywami na czwartkowe spotkanie, a szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać osobiście w ośrodku kultury lub telefonicznie pod numerem: 81 822 10 66.
Wiećaj na:http://ias24.eu