• Data wydarzenia:

Sprawy podatkowe zdominowały obrady Rady Gminy Dzierzkowice. Podczas sesji, która odbyła się w poniedziałek 30 listopada, radni postanowili, że niektóre stawki będą w przyszłym roku nieco wyższe, a inne zostały znacznie obniżone.

 

Rada zdecydowała na przykład o podwyższeniu podatku rolnego z 80 na 87 złotych i 50 groszy za hektar przeliczeniowy. To pierwsza podwyżka tego podatku od wielu lat, ale nadal stawki w gminie Dzierzkowice należą do najniższych w regionie. O złotówkę i 30 groszy wyższy będzie również podatek od nieruchomości, zajmowanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie stawka ta wynosi 12 złotych i 20 groszy, a w 2016 roku została podwyższona do 13,50.

 

 W przypadku pozostałych budynków, na przykład garaży, stawka za metr kwadratowy została utrzymana na dotychczasowym poziomie 3 złotych 90 groszy. Podobnie jak w poprzednich latach budynki mieszkalne są zwolnione z podatku od nieruchomości. Zdecydowanie niższe będą podatki od środków transportowych. Na przykład za autobusy do 30 miejsc stawka została zmniejszona z 1050 złotych do 850, a podatek od samochodów ciężarowych o ładowności od 9 do 12 ton został obniżony z 1260 do 900 złotych.
 

Więcej na:http://ias24.eu