• Data wydarzenia:

Gmina Dzierzkowice chce wybudować nowy wodociąg w Ludmiłówce i przedszkole w Terpentynie, a pieniądze na ten cel pozyskać ze źródeł zewnętrznych. Podczas sesji w piątek 30 października radni wpisali obydwie inwestycje do Wieloletniej Prognozy Finansowej, co umożliwi, m.in. przygotowanie wniosków o przyznanie dotacji.

 

W Ludmiłówce zamierzamy wybudować około 6 kilometrów sieci wodociągowej. Szacujemy, że koszt tego projektu wyniesie około 1 miliona 200 tysięcy złotych. Przedszkole ma powstać przy Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie i będzie budowane od podstaw, a jego koszt to prawie 1 milion 60 tysięcy złotych - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski.

 

Dotacje na obydwie inwestycje samorząd chce pozyskać z Regionalnego programu Operacyjnego, skąd może otrzymać 75 procent kosztów. Jeśli wnioski o przyznanie dofinansowania zostaną zaakceptowane wodociąg w Ludmiłówce i przedszkole w Terpentynie mają powstać do końca 2017 roku. Podczas piątkowej sesji radni zapisali w tegorocznym budżecie pieniądze na przebudowę ponad 300-metrowego odcinka drogi w Sosnowej Woli. Wykonawca robót jest już wybrany, a cała inwestycja ma być zrealizowana do końca listopada. Jej koszt to niecałe 100 tysięcy złotych, a środki na ten cel będą pochodzić z budżetu gminy i budżetu państwa.

 

Ponadto Rada Gminy Dzierzkowice zmieniła regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez samorząd. W dotychczasowym kształcie dokument obowiązuje od sześciu lat, dlatego radni postanowili go uaktualnić i wprowadzić nowe stawki wynagradzania za wychowawstwo i zwiększyć fundusz motywacyjny. Do tej pory nauczyciel-wychowawca w szkole podstawowej i gimnazjum otrzymywał 35 złotych, a dodatek za wychowawstwo w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych był o 5 złotych wyższy. Nowa stawka będzie taka sama dla wszystkich i będzie wynosić 120 złotych. Jeśli chodzi o fundusz motywacji to został on zwiększony z dotychczasowych 4 do 7 procent wynagrodzenia zasadniczego ogółu nauczycieli, zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę.

 

Oprócz tego rada zgodziła się na podpisanie porozumienia z Gminą Józefów nad Wisłą, dzięki któremu niepełnosprawni mieszkańcy gminy Dzierzkowice będą mogli korzystać z usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Prawnie. Radni wybrali również ławników na nową kadencję. Tę funkcję będą pełnić Barbara Wójtowicz z Wyżnianki Kolonii i Lucyna Łosek z Wyżnicy Kolonii.