• Data wydarzenia:

Tegoroczne obchody 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszej gminie obchodzone były w nieco innej konwencji niż dotychczas. Do wypracowanego przez lata stałego programu zawierającego przemarsz i złożenie wieńców pod pomnikiem żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej, Mszę Świętą w intencji ojczyzny w Kościele Parafialnym w Dzierzkowicach-Rynku oraz program patriotyczny przygotowany przez Zespół Placówek Oświatowych w Terpentynie, dołączony został punkt otwarcia sceny plenerowej w Dzierzkowicach-Rynku oraz występy dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierzkowicach.

 

Ustawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja, była drugą na świecie (po uchwalonej w 1787 roku konstytucji amerykańskiej), a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. Miała ona regulować ustrój prawny państwa. Wprowadziła zrównanie mieszczan i szlachty oraz otoczyła chłopów ochroną państwa.

 

Konstytucja 3 Maja była wielkim osiągnięciem narodu chcącego zachować niezależność państwową, zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. W 1918 roku została uznana za święto narodowe. Święto zniesiono z powodu licznych demonstracji studenckich ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku. Powróciło do kalendarza świąt państwowych 6 kwietnia 1990 roku.

 

Dzisiaj uczestnictwo w obchodach upamiętniających historyczny fakt uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest wyrazem naszego patriotyzmu i chęci kultywowania historii, tradycji i polskiej kultury. Dzień ten, przez swój historyczny wymiar, służy nam do budowania więzi międzyludzkich, umacniania wspólnoty, łączenia ludzi i niwelowania podziałów.

 

W trakcie obchodów miałem okazję złożyć podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego wydarzenia, a także wszystkim obecnym gościom i mieszkańcom Dzierzkowic, którzy uczestniczyli i tym samym swoją obecnością uświetnili to święto.

 

I jeszcze kilka słów o oddanej do użytku scenie plenerowej. Projekt pt. „Budowa zadaszenia sceny i ławek dla publiczności w m. Dzierzkowice-Rynek” zrealizowany został w 2014 roku, źródło dofinansowania „Małe projekty” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość całkowita projektu 55.000,- PLN, a wartość dofinansowania 43.200,- PLN. Wniosek złożony był do Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej.

 

Zadanie to dopełnia wcześniej realizowane projekty w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej w miejscowościach Dzierzkowice-Rynek i Terpentyna. Od 2010 roku zrealizowane bowiem zostały 3 projekty w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na łączną wartość ponad 1.640.000,- PLN, pozyskano ponad 945.000,- dofinansowania, czyli 59% wszystkich wydatków na te projekty.

Zachęcam do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.

Marcin Gąsiorowski

Wójt Gminy Dzierzkowice