• Data wydarzenia: 20 luty 2015 00:00

Już wkrótce może okazać się, że kolejna jednostka z terenu gminy Dzierzkowice, znajdzie się w systemie KSRG. Trójstronne porozumienie w sprawie przystąpienia jednostki OSP Dzierzkowice-Rynek do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego został podpisane w piątek 20 lutego 2015 roku. Stronami porozumienia są Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku bryg. Artur Bis, Wójt Gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski oraz Prezes jednostki OSP Dzierzkowice-Rynek dh Kazimierz Rzęzawa. Teraz jednostka czeka na decyzję Komendanta Głównego PSP.

 

Na spotkaniu w Urzędzie Gminy Dzierzkowice, w trakcie którego zostało zawarte porozumienie obecni byli przedstawiciele PSP w Kraśniku: Komendant bryg. Artur Bis oraz st. kpt. Piotr Michałek, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Dzierzkowicach dh Jan Grzebuła, Komendant Gminny dh Marek Wróbel, Zarząd OSP Dzierzkowice-Rynek: Prezes dh Kazimierz Rzęzawa, Z-ca Prezesa dh Ireneusz Zapalski, naczelnik dh Konrad Kaproń i przedstawiciele Gminy Dzierzkowice: Wójt Gminy Marcin Gąsiorowski oraz Sekretarz Gminy Tomasz Ośka.

 

Wstąpienie do systemu KSRG to niewątpliwie ogromne wyróżnienie dla jednostki OSP, jednak wiąże się też z nowymi wyzwaniami i obowiązkami. Przede wszystkim jednostka będzie musiała sprostać wymaganiom systemu co do normatywu wyposażenia w sprzęt wykorzystywany w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale także odpowiednio przygotować swoje zasoby ludzkie pod kątem przeszkolenia i stanu ilościowego.

 

Na terenie gminy Dzierzkowice od kilkunastu lat w systemie KSRG znajduje się jednostka OSP w Dzierzkowicach-Woli.