• Data wydarzenia:

W dniach 15- 18 stycznia br. odbyło się  8 spośród 14 zaplanowanych zebrań wiejskich, których głównym tematem był wybór sołtysów i rad sołeckich.

W pierwszym terminie, gdzie warunkiem koniecznym zgodnie z obowiązującym Statutem Wsi – jest termin, kiedy w zebraniu uczestniczy 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania zamieszkałych na terenie danej wsi wyborcze zebrania wiejskie odbyły w miejscowościach Dzierzkowice-Wola, Dębina, Ludmiłówka oraz Krzywie.  W drugim terminie tj. pół godziny od terminu planowanego zebrania odbyły się w sołectwach Sosnowa Wola, Wyżnica –Kolonia, Wyżnianka-Kolonia i Dzierzkowice-Podwody.