• Data wydarzenia:

W dniu 1 grudnia 2014r., o godz. 9 00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy rozpoczęła  się I Sesja Rady Gminy VII kadencji zwołana przez Komisarza Wyborczego w Lublinie. Obrady otworzył sekretarz gminy Pan Marcin Gąsiorowski, który następnie przekazał prowadzenie obrad sesji do czasu wyboru przewodniczącego Rady radnemu seniorowi Panu Wiesławowi Stylińskiemu. Na początku sesji Pan  Sławomir Cielepała - Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego dla 15 radnych obecnych na sesji oraz zaświadczenie o wyborze na wójta gminy Panu Marcinowi Gąsiorowskiemu . Następnie radni i wójt złożyli ślubowanie. Na Przewodniczącego Rady Gminy został wybrany radny Pan Dariusz Latos, który w głosowaniu tajnym otrzymał 14 głosów. Na Wiceprzewodniczących Rady Gminy w głosowaniu tajnym zostali wybrani: Pan Artur Grudziński i Pan Zbigniew Winiarczyk

W trakcie obrad sesji wójt gminy Pan Marcin Gąsiorowski  złożył wniosek o rozszerzenie obrad sesji o powołanie stałych Komisji Rady Gminy. Wniosek wójta został przegłosowany przez radnych jednomyślnie i zostały powołane w głosowaniach jawnych 4 stałe komisje Rady Gminy w następujących składach:

 1. Komisja Rewizyjna:
 1. Wiesław Styliński      - Przewodniczący Komisji
 2. Dorota Kwiatek         - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Tomasz Bis                 - członek Komisji
 4. Maciej Szymczyk       - członek Komisji
 5. Henryk Tokarski        - członek komisji

 

 1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego
 1. Zbigniew Winiarczyk - Przewodniczący Komisji
 2. Waldemar Krakowiak- Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Tomasz Bis                 - członek Komisji
 4. Dariusz Latos             - członek komisji
 5. Wiesław Styliński      - członek Komisji

          

 1. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska
 1. Sylwester Zapalski     - Przewodniczący Komisji
 2. Henryk Tokarski        - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Benedykt Bańka        - członek Komisji
 4. Artur Jastrzębski       - członek Komisji
 5. Krzysztof Paziak         - członek Komisji

 

 1. Komisja Kultury, Oświaty, Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej
 1. Dorota Kwiatek         - Przewodniczący Komisji
 2. Dorota Mazurek        - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Artur Grudziński        - członek Komisji
 4. Stanisław Pietroń      - członek Komisji
 5. Sylwester Zapalski     - członek Komisji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: I.Skoczylas