• Data wydarzenia:

Wójt Gminy Dzierzkowice

zaprasza na

FORUM ROLNICZE

 które odbędzie się w dniach

27-28 lutego 2013r. i 1 marca 2013r.

 

Program przedstawia się następująco:                                                                                                                                                                          

Dnia 27-02-2013 roku (środa) - godz. 9.00 (sala Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Terpentynie)

 

1. Otwarcie Forum Rolniczego – Wójt Gminy Dzierzkowice.

2. Bieżące zadania Doradztwa Rolniczego w Kraśniku - P. Filip Pastucha –

    Kierownik ODR.

3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne rolników  - P. Piotr Dorot - KRUS Kraśnik.

    Wypadki w rolnictwie na terenie Gminy Dzierzkowice - P. Dariusz Wcisło –

    KRUS Kraśnik.

4. Oferta Handlowa Centrali Nasiennej w Kraśniku - P. Chudzicki Łukasz.

5. Rola owadów pożytecznych na plantacjach krzewów jagodowych ze

    szczególnym uwzględnieniem porzeczek i malin –  P. Cezary Kruk – LODR

    Końskowola.

6. Problemy odbudowy pogłowia trzody chlewnej – P. Jerzy Wadowski – LODR

    Końskowola.

7. Planowany podatek dochodowy w rolnictwie i rozliczenia - p. Kazimierz Świć –

    LODR Końskowola.

8. Wymagania wzajemnej zgodności w codziennym gospodarowaniu - P.

     Kazimierz Różycki – ZDR Kraśnik

 

Dnia 28-02-2013 roku (czwartek) - godz.9.00 (sala Nr.1 Gminnego Ośrodka Kultury w Terpentynie)

 

1. Dopłaty bezpośrednie -2013r - P. Magdalena Ciechańska - ARiMR - Kraśnik.

2. Aktualne programy pomocowe dla rolnictwa - P. Patryk Stawczyk- ARiMR –

    Kraśnik.

3. Odnawialne źródła energii - P. Bogdan Kiedrowski - LODR Końskowola.

4. Problemy w racjonalnej ochronie porzeczek i agrestu przed chorobami,

    szkodnikami i  chwastami, program ochrony –  P. Zdzisław Partyka - LODR

    Końskowola.

 

Dnia 01-03-2013 roku (piątek) - godz.9.00 (sala Nr.1 Gminnego Ośrodka Kultury w Terpentynie)

 

1. Warsztaty kulinarne - P. Sylwia Figiel - LODR Końskowola.

2. Zdrowy styl  życia - P. Sylwia Figiel - LODR Końskowola.

3. PROW 2007-2013 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i

    zbliżonej do rolniczej - P. Halina Zięba –  ZDR  Kraśnik.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLENIACH

Wójt Gminy

Jan Grzebuła