• Data wydarzenia: 20 październik 2012 00:00

 

Regulamin

RAJDU  ROWEROWEGO  DOOKOŁA  DZIERZKOWIC - 20 X 2012 r.

 

Organizator:

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK „JAZ” przy Gimnazjum w Terpentynie

 

Patronat:

Gmina Dzierzkowice

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski w Lublinie im. Aleksandra Janowskiego

Zespół Placówek Oświatowych im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie

 

Komandor rajdu:

Jacek Zdenicki

 

Piloci grup:

Stanisław Cieślik

Grzegorz Wisiński

 

Trasa rajdu:

Dzierzkowice Rynek - Dzierzkowice Podwody - „Cmentarz z I wojny światowej” (zwiedzanie) - Ludmiłówka - Dzierzkowice Zastawie - Dzierzkowice Wola - Dzierzkowice Zastawie - Terpentyna   (część trasy po drogach gruntowych) - długość trasy ok. 20 km

  • Start: godz. 10.00 z parkingu w Dzierzkowicach Rynku
  • Meta: stadion przy ZPO w Terpentynie, czynna w godz. od 12.00 do 12.30.

 

Zgłoszenia u komandora rajdu:

  • na starcie od godz. 9.30
  • uczniowie ZPO wcześniej w szkole

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w rajdzie i być pod ich opieką (lub wskazanych przez nich opiekunów) w czasie jego trwania!!!

 

Świadczenia (za wpisowe):

  • znaczek Rajdu Rowerowego Dookoła Dzierzkowic
  • dobra zabawa i miłe towarzystwo oraz świeże powietrze
  • upominki-niespodzianki dla najliczniejszej rodziny uczestniczącej w rajdzie
  • udział w konkursie krajoznawczym z upominkami.

Impreza non profit.

 

Ubezpieczenie:

Osoby ubezpieczone: uczniowie ZPO i członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską.

Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

 

Postanowienia końcowe:

Uczestnicy lub ich rodzice odpowiadają osobiście za naruszenie przepisów BHP, Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa oraz za ewentualne szkody wyrządzone na trasie lub na mecie rajdu. Udział w rajdzie na własną odpowiedzialność (organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec uczestników rajdu).

Serwis techniczny i transport z trasy rajdu we własnym zakresie.

Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach organizatora.

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Nie przestrzeganie regulaminu i zaleceń organizatora skutkuje wykluczeniem z rajdu.

Ostateczna interpretacja regulaminu i spraw spornych należy do komandora rajdu.