• Data wydarzenia:

Głównym celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat projektu Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji realizowanego przez Województwo Lubelskie, w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 oraz jego promowanie wśród mieszkańców województwa lubelskiego.

 

Konkurs odbędzie się 26.08.2012r. (niedziela) podczas Dożynek Gminnych

 

Organizator wybiera od 5 do 10 uczestników Konkursu, którzy jako pierwsi zadeklarowali udział w Konkursie. Następnie rozpoczyna rundę pytań. Kolejno zadaje pytanie uczestnikom, do momentu w którym zostanie udzielona poprawna odpowiedź. Organizator zadaje następne pytanie, jeżeli na poprzednie została udzielona poprawna odpowiedź lub jeżeli zadał pytanie wszystkim uczestnikom.

Uczestnik otrzymuje nagrodę rzeczową w przypadku udzielenia poprawnej odpowiedzi na 2 pytania. Zwycięzca nie uczestniczy dalej w Konkursie

 

 

PYTANIA:
 

 1. Z jakiego programu europejskiego finansowany jest projekt „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”?
 2. Z jakiego działania RPO WL finansowany jest projekt „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”?
 3. Z jakiego funduszu europejskiego finansowany jest projekt „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”?
 4. Czy w gminie znajduje się HotSpot?
 5. Gdzie w gminie znajduje się HotSpot?
 6. Rozwiń skrót RPO WL.
 7. Rozwiń skrót EFRR.
 8. Kto jest liderem projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”?
 9. Jaka jest wartość projektu, można się pomylić o milion złotych?
 10. Jaka jest wartość dofinansowania projektu, można się pomylić o milion złotych?
 11. Jaki jest cel projektu?
 12. Ile jest gwiazdek na fladze UE?
 13. W ramach projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” wybudowano w całym województwie punkty bezpłatnego dostępu do Internetu bezprzewodowego, tzw. HotSpot. Ile punktów HotSpot Wrót Lubelszczyzny działa na terenie województwa lubelskiego, można się pomylić o 10?
 14. Ile JST uczestniczy w projekcie „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”
 15. Proszę o rozwiniecie skrótu ePUAP
 16. Proszę o rozwiniecie skrótu LIBOI
 17. W ramach projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” dla gmin i powiatów, które zgłosiły zapotrzebowanie zostały zakupione zestawy komputerowe. Ile zestawów komputerowych zakupiono(można się pomylić o 150)?
 18. W ramach projektu Wrota Lubelszczyzny  - Informatyzacja Administracji wybudowano sieć LAN  w 47 JST Województwa Lubelskiego. Proszę podać Ilość kilometrów sieci LAN wybudowanej w ramach projektu  (można pomylić się o 10)?
 19. Proszę o podanie w procentach maksymalnego stopnia dofinansowania możliwego w ramach RPO WL Oś priorytetowa IV działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne? Takie dofinansowanie otrzymuje projekt „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”.