• Data wydarzenia:

 

Dnia 13 sierpnia 2011 roku odbędą się uroczystości związane z otwarciem i poświęceniem zrewaloryzowanego cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej, który zlokalizowany jest w miejscowści Dzierzkowice-Podwody w pobliżu wsi Suchodoły. Poniżej zamieszczamy program uroczystości oraz kilka najważniejszych informacji na temat tego cmentarza. Z okazji otwarcia Gmina Dzierzkowice wydała także pamiątkowy folder z rysem historycznym cmentarza i walk w tych okolicach podczas I wojny światowej. Folder oraz zdjęcia zrewaloryzowanego pomnika zamieszczamy pod artykułem.

 

Program uroczystości otwarcia cmentarza

w miejscowości Dzierzkowice-Podwody

13 sierpnia 2011

14:00   Otwarcie uroczystości, przywitanie gości  - Wójt Gminy Dzierzkowice Jan Grzebuła

14:10   Rys historyczny - Zbigniew Wichrowski, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kraśniku

14:20   Nabożeństwo ekumeniczne:

            - chrześcijański wymiar upamiętniania miejsc pochówku,

            - poświęcenie cmentarza

14:50   Przemówienia okolicznościowe:

            - dr G.Ortner;

            - P. Rieser

15:05   Wręczenie odznaczeń Austriackiego Czarnego Krzyża

15:15   Złożenie wieńców

15:25   Zakończenie uroczystości - Wójt Gminy DzierzkowiceJan Grzebuła

15:50   Poczęstunek Urząd Gminy Dzierzkowice

 

Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Dzierzkowicach Podwodach powstał   w dniach 24- 25 sierpnia 1914 r. tuż po walkach toczonych w trakcie tak zwanej I bitwy kraśnickiej /23-25 sierpnia/. Założony został na miejscu krwawych walk wśród pól, między wsiami Suchodoły i Dzierzkowice Podwody, przy skrzyżowaniu dróg polnych przy istniejącej kamiennej kapliczce. W dokumentacji z czasów I wojny i w literaturze austriackiej określany jest jako „Friedhof bei Suchodoly”.

Pierwotnie pochowano tu 120 żołnierzy armii austro-węgierskiej, w tym 50 z 13 pułku piechoty tak zwanego „dzieci krakowskich” oraz 14 żołnierzy rosyjskich. W 1917 roku cmentarz przybrał obecny kształt i został ogrodzony drewnianym płotem. Po ekshumacjach w czasie I wojny i w okresie międzywojennym spoczęło tu ostatecznie około 180 żołnierzy obu armii, w tym wielu Polaków. Stopniowo cmentarz niszczał i ulegał zapomnieniu. W latach 30. planowano jego ogrodzenie. Po II wojnie nie prowadzono już większych prac renowacyjnych.

Dzięki staraniom austriackiego Czarnego Krzyża oraz Gminy Dzierzkowice cmentarz został zrewaloryzowany. Wykonano prace porządkowe, trwałe metalowe ogrodzenie oraz granitowy pomnik z tekstem w języku polskim, rosyjskim i niemieckim. Pomoże to zachować cmentarz i i uczytelnić go w krajobrazie oraz utrwalić pamięć o pochowanych tu żołnierzach i burzliwych dziejach ziemi dzierzkowickiej.