• Data wydarzenia:

 

Początek każdego roku strażakom kojarzy się zawsze z okresem zebrań sprawozdawczych. W tym roku oprócz sprawozdań z działalności podczas zebrań w jednostkach OSP przeprowadzane będą wybory władz statutowych. Zarząd Gminny ZOSP RP w Dzierzkowicach przyjął harmonogram zebrań strażackich w Gminie Dzierzkowice. Przedstawia się on następująco:

 

 

Harmonogram zebrań jednostek OSP z terenu Gminy Dzierzkowice w roku 2011

 

L.p. Jednostka OSP Miejsce zebrania Data zebrania
1 Sosnowa Wola

 

Strażnica OSP Sosnowa Wola

 

15-01-2011 godz.17.00
2 Ludmiłówka

 

Strażnica OSP w Ludmiłówce

 

22-01-2011 godz.17.00
3 Dzierzkowice-Wola

 

Strażnica OSP Dzierzkowice-Wola

 

05-02-2011 godz.17.00
4  Wyżnica

 

Strażnica OSP w Wyżnicy

 

 12-02-2011 godz. 17.00
5  Dzierzkowice-Rynek

 

Strażnica OSP Dzierzkowice-Rynek

 

 26-02-2011 godz. 17.00