• Data wydarzenia:

W dniu 26 czerwca 2010r. w Gminie  odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Dzierzkowice z okazji 20-lecia powstania Samorządu Terytorialnego.

Obchody jubileuszu poprzedziła Msza Św. w Kościele Parafialnym w Dzierzkowicach –Rynku. 

Otwarcia uroczystej Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Witold Maksim.

Następnie uczestnicy wysłuchali wykładu na temat „Samorząd Terytorialny w Polsce – historia i współczesność” wygłoszonego przez dr Marka Klimka.

Kolejnym punktem uroczystej Sesji było wystąpienie Wójta Pana Jana Grzebuły odnośnie dokonań  samorządu Gminy Dzierzkowice w okresie 20 lat.

Uwieńczeniem obchodów 20-lecia samorządu było wręczenie pamiątkowych statuetek i dyplomów  radnym Rady Gminy, pracownikom Urzędu Gminy, Kierownikom jednostek organizacyjnych oraz osobom zasłużonym dla dobra Gminy.

 

Zdjęcia z przebegu uroczystej Sesji Rady Gminy z okazji XX lecia Samorządu Gminnego  obejrzeć można pod adresem: dzierzkowice.pl/