• Data wydarzenia:

 

 

Święto Niepodległości jest niematerialnym pomnikiem naszej historii, przy którym zbieramy się jako naród i społeczeństwo polskie, co roku. Jak każdy pomnik, ma ono uczyć, uzmysławiać, przypominać o wydarzeniach i ludziach, którym tak wiele zawdzięczamy.

Przeszło tysiącletnia historia państwa polskiego obfitowała w wiele wydarzeń natury politycznej, społecznej i gospodarczej. Były okresy wzlotów i upadków, lecz najbardziej tragiczny okazał się koniec osiemnastego wieku. Trzej potężni sąsiedzi Polski – Rosja, Prusy i Austria korzystając z osłabienie naszego kraju, podzielili jego ziemie pomiędzy siebie i wprowadzili własne rządy. Katastrofa rozbiorów i utrata państwowości nie załamały jednak narodu polskiego. Jego wola przetrwania i uparte dążenie do odzyskania niepodległości stały się podstawą do odrodzenia wolnej Ojczyzny.

Tradycyjnie uroczystości z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przypadające na 11 listopada odbywają się w Gminie Dzierzkowice zgodnie z następującym porządkiem: zbiórka uczestników przed budynkiem Zespołu Placówek Oświatowych w Terpentynie, przemarsz po pomnik poświęcony pamięci żołnierzy poległych w czasach I i II wojny światowej i złożenie wieńców, przemarsz do kościoła parafialnego w Dzierzkowicach, uroczysta Msza Święta w intencji ojczyzny, program artystyczny o tematyce patriotycznej w wykonaniu młodzieży, przemarsz pod remizę OSP w Dzierzkowicach-Rynku i zakończenie uroczystości. W tegorocznych obchodach uczestniczyli m.in.: Jan Grzebuła - Wójt Gminy Dzierzkowice, Witold Maksim - Przewodniczący Rady Gminy, Marcin Gąsiorowski - Sekretarz Gminy, radni, poczty sztandarowe, młodzież i mieszkańcy Dzierzkowic.

Mszę świętą odprawił proboszcz ks. Grzegorz Więcław. Po mszy wzruszający program bogaty w treści patriotyczne zaprezentowała młodzież z Zespołu Placówek Oświatowych w Terpentynie. W uroczystościach uczestniczyło aż 9 delegacji z pocztami sztandarowymi - przedstawicieli organizacji kombatanckich, społecznych, politycznych, straży pożarnych. Od 2006 roku uroczystości ubogaca sztandar Gminy Dzierzkowice, który w tym roku nieśli pracownicy Urzędu Gminy. Na zakończenie uroczystości podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w obchody tego święta złożył Wójt Gminy Dzierzkowice. Ważne jest, że wspólnota naszej małej ojczyzny potrafi podtrzymać tradycje i kultywować postawy patriotyczne wyrażane chociażby przez udział w obchodach upamiętniających ważne dla naszego narodu wydarzenia.