Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Banner informacyjny o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 w języku ukraińskim
  • 30 marzec 2021 11:45

Banner informacyjny o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 w języku ukraińskim

Banner informacyjny o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 w języku ukraińskim

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Od 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
  • 30 marzec 2021 11:00

Od 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

„Liczymy się dla Polski”  Od 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Dnia 1 kwietnia br. rozpoczyna się największe badanie statystyczne realizowane raz na 10 lat  - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z Ustawą o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań spis prowadzony bę...

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 NSP 2021 - udostępnienie pytań spisowych na stronie
  • 16 marzec 2021 13:00

NSP 2021 - udostępnienie pytań spisowych na stronie

Lista pytań w NSP 2021 - https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Nabór kandydatów na rachmistrzów
  • 28 styczeń 2021 13:00

Nabór kandydatów na rachmistrzów

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW NSP LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021R.   Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021 Pa...

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Komunikat Centralnego Biura Spisowego
  • 01 grudzień 2023 18:18

Komunikat Centralnego Biura Spisowego

Komunikat Centralnego Biura Spisowego