Aktualności Martyna Dudek laureatką pszczelego konkursu
  • 03 październik 2023 14:00

Martyna Dudek laureatką pszczelego konkursu

Gmina Dzierzkowice ma swoją przedstawicielkę wśród laureatów powiatowego konkursu plastycznego "Pszczoła to skarb". Podczas gali, która odbyła się w niedzielę 1 października, jedno z wyróżnień odebrała Martyna Dudek. W tegorocznej edycji jurorzy ocenili 366 prac, w tym 324 propozycje plastyczne, 13 fotograficznych i 29 literackich. Ich autorami były prze...

Aktualności ZARZĄDZENIE Nr 43/0050/2023 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 25 września 2023 roku w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w miejscowości Ludmiłówka, stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice.
  • 27 wrzesień 2023 12:00

ZARZĄDZENIE Nr 43/0050/2023 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 25 września 2023 roku w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w miejscowości Ludmiłówka, stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 43/0050/2023 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 25 września 2023 roku   w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w miejscowości Ludmiłówka, stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 ro...

Aktualności Konsultacje społeczne Strategii ZIT MOF Kraśnika
  • 27 wrzesień 2023 10:00

Konsultacje społeczne Strategii ZIT MOF Kraśnika

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr VI/30/2015 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dzierzkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 1885) Wójt Gminy Dzi...