Gospodarka Odpadami Sprawozdania podmiotu odbierającego odpady
Gospodarka Odpadami Informacje o podmiocie odpierającym odpady i ich zagospodarowanie
  • 18 sierpień 2015 09:12

Informacje o podmiocie odpierającym odpady i ich zagospodarowanie

Urząd Gminy w Dzierzkowicach informuję, że na podstawie przeprawodzonego przetargu z dnia 30.11.2021r. podmiotem uprawnionym do odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzkowice jest firma; EKOLAND Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik. Umowa zawarta została na okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.   Odpady komunalne z Terenu Gminy Dzierzkowice zagosp...

Gospodarka Odpadami Nowe zasady segregacji odpadów
  • 17 marzec 2014 11:28

Nowe zasady segregacji odpadów

Gospodarka Odpadami Informacja dotycząca gospodarki odpadami
  • 15 maj 2013 09:11

Informacja dotycząca gospodarki odpadami

Od 1 lipca 2013 r. obowiązywać zacznie nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Do jego wdrożenia obliguje znowelizowana z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   Główna zmiana znowelizowanej ustawy polega na obligatoryjnym przejęciu przez gminę  obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania wytworzonymi prze...

Gospodarka Odpadami Tablica informacyjna PSZOK. Siedziba Terpentyna 176