Gospodarka Odpadami Firmy odbierające odpady rolnicze
  • 16 październik 2020 11:00

Firmy odbierające odpady rolnicze

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady z prowadzonej działalności rolniczej. Musi zlecić zagospodarowanie odpadów typu folia (np. opakowania po nawozach, środkach ochrony roślin, folie kiszonkowe, opakowania typu Big-Bag), siatka do owijania balotów i sznurek czy zużyte opony rolnicze podmiotowi – firmie posiadającej odpo...

Gospodarka Odpadami Sprawozdania podmiotu odbierającego odpady
Gospodarka Odpadami Informacje o podmiocie odpierającym odpady i ich zagospodarowanie
  • 18 sierpień 2015 09:12

Informacje o podmiocie odpierającym odpady i ich zagospodarowanie

Urząd Gminy w Dzierzkowicach informuję, że na podstawie przeprawodzonego przetargu z dnia 23.11.2023r. podmiotem uprawnionym do odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzkowice jest firma; EKOLAND Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik. Umowa zawarta została na okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.  

Gospodarka Odpadami Nowe zasady segregacji odpadów
  • 17 marzec 2014 11:28

Nowe zasady segregacji odpadów

Gospodarka Odpadami Informacja dotycząca gospodarki odpadami
  • 15 maj 2013 09:11

Informacja dotycząca gospodarki odpadami

Od 1 lipca 2013 r. obowiązywać zacznie nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Do jego wdrożenia obliguje znowelizowana z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   Główna zmiana znowelizowanej ustawy polega na obligatoryjnym przejęciu przez gminę  obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania wytworzonymi prze...