RODO Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - umowy
  • 28 styczeń 2020 08:13

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - umowy

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej zwanego RODO informuję,...

RODO Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
  • 03 lipiec 2019 08:50

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są: Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta (do uzupełnienia dane adresowe urzędu) &nda...

RODO Inspektor Ochrony Danych
  • 03 sierpień 2018 14:29

Inspektor Ochrony Danych

Joanna Rycaj inspektor@cbi24.pl tel 575 001 799

RODO KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  • 28 maj 2018 08:27

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA   Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że...