Projekty EU  Rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie gminy Dzierzkowice poprzez budowę przedszkola w m. Terpentyna.
  • 31 grudzień 2018 10:18

Rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie gminy Dzierzkowice poprzez budowę przedszkola w m. Terpentyna.

​Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie gminy Dzierzkowice poprzez budowę przedszkola w m. Terpentyna. Cel projektu:   Wyrównanie szans dzieci z obszarów wiejskich poprzez zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Dzierzkowice. Beneficjent:    Gmina Dzierzkowice Terpentyna 1 23-251 Dzierzko...

Projekty EU „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie miejscowości Sosnowa Wola poprzez budowę altany rekreacyjnej”
  • 10 lipiec 2018 07:38

„Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie miejscowości Sosnowa Wola poprzez budowę altany rekreacyjnej”

Tytuł projektu: „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie miejscowości Sosnowa Wola poprzez budowę altany rekreacyjnej” Beneficjent: Gmina Dzierzkowice Całkowita wartość projektu: 107 162,62 zł Dofinansowanie UE: 57 910,00 zł Cel projektu: Poprawa oferty turystycznej na obszarze LGD poprzez budowę altany rekreacyjnej w...

Projekty EU „Wzmocnienie oferty turystycznej miejscowości Ludmiłówka poprzez budowę sceny plenerowej z zadaszeniem”
  • 10 lipiec 2018 07:35

„Wzmocnienie oferty turystycznej miejscowości Ludmiłówka poprzez budowę sceny plenerowej z zadaszeniem”

Tytuł projektu: „Wzmocnienie oferty turystycznej miejscowości Ludmiłówka poprzez budowę sceny plenerowej z zadaszeniem” Beneficjent: Gmina Dzierzkowice Całkowita wartość projektu: 65 315,14 zł Dofinansowanie UE: 35 253,00 zł Cel projektu: Poprawa oferty turystycznej na obszarze LGD poprzez budowę sceny plenerowej z zadaszen...

Projekty EU „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie miejscowości Dzierzkowice-Wola poprzez budowę zespołu wiat rekreacyjnych”
  • 10 lipiec 2018 07:30

„Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie miejscowości Dzierzkowice-Wola poprzez budowę zespołu wiat rekreacyjnych”

Tytuł projektu: „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie miejscowości Dzierzkowice-Wola poprzez budowę zespołu wiat rekreacyjnych” Beneficjent: Gmina Dzierzkowice Całkowita wartość projektu: 121 632,35 zł Dofinansowanie UE: 65 141,00 zł Cel projektu: Poprawa oferty turystycznej na obszarze LGD poprzez budowę zespołu wiat r...

Projekty EU
  • 30 czerwiec 2018 10:20

​Tytuł projektu:  Przebudowa wodociągu w m. Ludmiłówka i część m. Dzierzkowice-Zastawie i Dzierzkowice-Góry wraz z modernizacją ujęcia wody Cel projektu:    Poprawa jakości dostarczanych wód na cele socjalno - bytowe poprzez modernizację istniejącej infrastruktury wodociągowej na obszarze wiejskim Gminy Dzierzkowice Beneficjent:     Gmina Dzi...