Projekty EU „Wzmocnienie oferty turystycznej miejscowości Ludmiłówka poprzez budowę sceny plenerowej z zadaszeniem”
  • 10 lipiec 2018 07:35

„Wzmocnienie oferty turystycznej miejscowości Ludmiłówka poprzez budowę sceny plenerowej z zadaszeniem”

Tytuł projektu: „Wzmocnienie oferty turystycznej miejscowości Ludmiłówka poprzez budowę sceny plenerowej z zadaszeniem” Beneficjent: Gmina Dzierzkowice Całkowita wartość projektu: 65 315,14 zł Dofinansowanie UE: 35 253,00 zł Cel projektu: Poprawa oferty turystycznej na obszarze LGD poprzez budowę sceny plenerowej z zadaszen...

Projekty EU „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie miejscowości Dzierzkowice-Wola poprzez budowę zespołu wiat rekreacyjnych”
  • 10 lipiec 2018 07:30

„Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie miejscowości Dzierzkowice-Wola poprzez budowę zespołu wiat rekreacyjnych”

Tytuł projektu: „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie miejscowości Dzierzkowice-Wola poprzez budowę zespołu wiat rekreacyjnych” Beneficjent: Gmina Dzierzkowice Całkowita wartość projektu: 121 632,35 zł Dofinansowanie UE: 65 141,00 zł Cel projektu: Poprawa oferty turystycznej na obszarze LGD poprzez budowę zespołu wiat r...

Projekty EU
  • 30 czerwiec 2018 10:20

​Tytuł projektu:  Przebudowa wodociągu w m. Ludmiłówka i część m. Dzierzkowice-Zastawie i Dzierzkowice-Góry wraz z modernizacją ujęcia wody Cel projektu:    Poprawa jakości dostarczanych wód na cele socjalno - bytowe poprzez modernizację istniejącej infrastruktury wodociągowej na obszarze wiejskim Gminy Dzierzkowice Beneficjent:     Gmina Dzi...

Projekty EU Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Dzierzkowice.
  • 30 czerwiec 2018 10:15

Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Dzierzkowice.

​Tytuł projektu: Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Dzierzkowice Cel projektu:   Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł energii wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego. Beneficjent:    Gmina Dzierzkowice Terpenty...

Projekty EU Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm oraz gmin partnerskich
  • 22 styczeń 2018 10:15

Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm oraz gmin partnerskich

Tytuł projektu: Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm oraz gmin partnerskich   Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej II Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.   Projekt realizowany będzie w partnerstwie Miasta Chełm...