Aktualności Zimowe dyżury w PSZOK
  • 03 listopad 2022 11:06

W związku ze zmianą czasu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Dzierzkowicach zmieniło godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Terpentynie. Nowe zasady obowiązują od listopada do marca.W poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki PSZOK jest teraz czynny od 8.00 do 15.00, a odpady można dostarczyć po wcześniejszym zgłoszeniu pod numerami: 570 555 436, 570 555 217 i 570 555 467.

Zmiany nie dotyczą wydłużonych godzin pracy w środy, gdy punkt nadal jest czynny między 8.00 a 17.00.

Jednocześnie PGK przypomina, że by oddać odpady do PSZOK trzeba okazać potwierdzenie dokonania aktualnej "opłaty śmieciowej".

PSZOK w Terpentynie przyjmuje m.in.: odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, w tym meble, duże zabawki, dywany i wykładziny, a także zużyte opony (maksymalnie 4 sztuki rocznie z jednej nieruchomości) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1 metra sześciennego z nieruchomości.