• 29 lipiec 2022 09:28

Gmina Dzierzkowice przygotowuje się do realizacji zadań, na które ma przyznane pieniądze z drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". Podczas sesji w czwartek 28 lipca rada gminy podjęła decyzje, które pozwolą zlecić opracowanie dokumentacji technicznej planowanych inwestycji, a potem ogłosić przetargi na wykonanie robót.Pieniądze z "Polskiego Ładu" zostaną wykorzystane na zadania drogowe oraz rewitalizację zdegradowanych budynków i terenu wokół nich. - W pierwszym przypadku chcemy poprawić kilka odcinków dróg, a w ramach rewitalizacji planujemy wyremontować byłą siedzibę SKR i przeznaczyć ją na potrzeby naszego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Wszystkie zadania rada gminy wpisała do Wieloletniej prognozy Finansowej, a w tegorocznym budżecie zabezpieczyła około 200 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji technicznej - mówi wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski.

Przetargi na realizację tych inwestycji mają być ogłoszone na początku 2023 roku.

W tegorocznym budżecie radni zabezpieczyli również pieniądze na wdrożenie nowego systemu informatycznego. W ten sposób gmina chce się przygotować do realizacji większego projektu, obejmującego uruchomienie portalu dla mieszkańców, z danymi na przykład o zobowiązaniach z tytułu podatków, opłat za wodę czy odbiór odpadów komunalnych. Pieniądze na ten cel będą pochodzić z programu "Cyfrowa Gmina". Więcej na:http://ias24.eu