Aktualności Zanim będą dotacje
  • 08 wrzesień 2023 12:34

Gmina Dzierzkowice przygotowuje się do nowych naborów wniosków o przyznanie dotacji z funduszy unijnych. Podczas sesji w środę 6 września rada gminy zabezpieczyła pieniądze na opracowanie dokumentacji projektowej trzech zadań. Chodzi o modernizację wodociągu i ujęcia wody w Krzywiu oraz budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Terpentynie i Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych. - Pieniądze na realizację tych inwestycji będziemy chcieli pozyskać z puli, przeznaczonej na Miejski Obszar Funkcjonalny Kraśnika. Terminy jeszcze nie są znane, ale spodziewamy się, że nabory zostaną ogłoszone w najbliższych miesiącach, które chcemy wykorzystać na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków - wyjaśnia wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski.

MOF to nowa formuła pozyskiwania unijnych środków. W poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej takie obszary działały na dwóch poziomach - metropolitalnym i regionalnym. W województwie lubelskim największy był obszar z centrum w Lublinie, a centrami regionalnymi były Biała Podlaska, Chełm, Puławy i Zamość. W obecnej perspektywie unijnej w podobny sposób będą działać lokalne obszary funkcjonalne, skupione wokół miast powiatowych.

Na opracowanie projektów trzech wymienionych zadań podczas środowej sesji Rada Gminy Dzierzkowice zabezpieczyła w budżecie łącznie 100 tysięcy złotych.