Aktualności Zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia
  • 31 marzec 2022 08:00

OGŁOSZENIE

 

Zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

 

Nadleśnictwo Kraśnik informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach znajdujących się w:

  1. powiecie opolskim we wszystkich gminach (z wyłączeniem części obrębu ewidencyjnego Zaborze w gminie Karczmiska),
  2. powiecie kraśnickim w gminach: M. Kraśnik, Kraśnik, Dzierzkowice, Szastarka, Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek, Gościeradów - część obrębu ewidencyjnego Księżomierz Dzierzkowska,
  3. powiecie janowskim w gminie Batorz.

Grunty te powinny być:

- lasami (grunty oznaczone jako Ls w ewidencji) oraz gruntami przeznaczonymi do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, które przylegają bezpośrednio do gruntów w zarządzie Lasów Państwowych (szczególnie przy kompleksach leśnych), lub nie przyległe, ale przydatne do prowadzenia gospodarki leśnej,

- lasami będącymi we współwłasności Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych i osób prywatnych,

- działkami o kształtach i wymiarach poprawiających warunki prowadzenia gospodarki leśnej, tj. nie stanowiące długich i wąskich pasów oraz o powierzchni nie mniejszej niż 0,10 ha.

Oferowane nieruchomości powinny:

- mieć uregulowany stan prawny (posiadać księgę wieczystą), w przypadku współwłasności ofertę składają wszyscy współwłaściciele,

- być nieobciążone hipoteką i ograniczonymi prawami rzeczowymi,

- mieć użytek działki w ewidencji gruntów zgodnie z faktycznym rodzajem użytkowania,

- być bez sporów granicznych, o granicach znanych lub ustalonych geodezyjnie w terenie.

 

Dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu 81 825 20 41 wew. 18.