Aktualności Zainwestować żeby zaoszczędzić
  • 17 listopad 2023 09:32

Gmina Dzierzkowice chce ograniczyć koszty energii elektrycznej. Będzie to możliwe po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii, które jeszcze w tym roku pojawią na urzędzie gminy i oczyszczalni ścieków w Terpentynie. Przetarg na realizację inwestycji jest już rozstrzygnięty, a pieniądze na ten cel będą w całości pochodzić z gminnego budżetu.

- Urząd jest czynny w dni robocze do 15.00
zaś we wtorki do 16, a oczyszczalnia w Terpentynie potrzebuje prądu 24 godziny na dobę. Moc instalacji została zaprojektowana w taki sposób, by większość energii, wyprodukowanej ze słońca była wykorzystywana w obydwu obiektach, a nie oddawana do sieci - tłumaczy wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski.

W zakończonym właśnie przetargu na wykonanie robót wzięło udział kilkunastu oferentów. - Konkurencja była dla nas bardzo korzystna, ponieważ w budżecie na to zadanie zaplanowaliśmy 300 tysięcy złotych, a oferta wybrana do realizacji nieznacznie przekracza 190 tysięcy - cieszy się wójt Gąsiorowski.

Umowa ze zwycięzcą przetargu właśnie została podpisana, a termin realizacji całego zadania jest wyznaczony na 15 grudnia tego roku. (fot. pixabay.com) Więcej na:http://ias24.eu