• 22 marzec 2019 00:00
​Tytuł projektu: Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Dzierzkowice
Cel projektu:   Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł energii wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego.
Beneficjent:    Gmina Dzierzkowice
Terpentyna 1
23-251 Dzierzkowice