Aktualności Wymiana wodomierzy rozpoczęta
  • 10 luty 2023 12:17

W gminie Dzierzkowice rozpoczęła się wymiana wodomierzy na urządzenia, które będzie można doczytywać zdalnie. Pierwsze są montowane w Wyżnicy Kolonii, potem taka operacja jest planowana w kolejnych miejscowościach w kierunku centrum gminy. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Dzierzkowice uprzedza, że w najbliższym czasie poszczególne posesje będą odwiedzać pracownicy firmy montującej wodomierze na jego zlecenie, którzy mają określić warunki techniczne. Dlatego prosi właścicieli, by zapewnili swobodny dostęp do głównych zaworów, z których dana nieruchomość jest zaopatrywana w wodę.

W nowe wodomierze z możliwością zdalnego odczytu mają być wyposażeni wszyscy odbiorcy, a cała operacja potrwa do końca 2023 roku. Łącznie w całej gminie Dzierzkowice ma być zainstalowanych ponad 980 takich urządzeń.

Wymiana wodomierzy to część większego projektu modernizacji ujęć wody w miejscowościach Wyżnica-Kolonia i Dzierzkowice-Góry, na który samorząd pozyskał dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". Pieniądze zostaną wykorzystane m.in. na przebudowę hydroforni, postawionych w latach 70. i 80. minionego wieku, wymianę pomp, instalacji elektrycznej i sanitarnej utwardzenie terenu wokół budynków i postawienie nowego ogrodzenia oraz na budowę ponad 3,5 kilometra sieci wodociągowej z przyłączami.

Prace przy realizacji jednej z najpoważniejszych i najbardziej kosztownych inwestycji Gminy Dzierzkowice w ostatnich latach są zaawansowane na poziomie około 65 - 70 procent. W związku z kolejnym etapem robót w miejscowości Dzierzkowice-Góry w poniedziałek 13 lutego nastąpi przerwa w dostawie wody, która potrwa cały dzień. PGK prosi o wyrozumiałość i podkreśla, że efektem prowadzonych prac ma być poprawa jakości wody i usprawnienie dostaw wody w przyszłości.

Obydwa modernizowane ujęcia mają być gotowe do 31 października tego roku.

Realizacja całego projektu będzie kosztować prawie 6 milionów 730 tysięcy złotych, z czego około 4 milionów 750 tysięcy złotych będzie stanowić dotacja z "Polskiego Ładu".