• 09 lipiec 2018 00:00
Budowa sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia w gminie Dzierzkowice nie jest zagrożona. Wprawdzie będzie ona kosztować więcej niż pierwotnie zakładano, ale rada gminy zwiększyła pieniądze na ten cel, dzięki czemu można podpisać umowę z wykonawcą robót. W przetargu wystartowała tylko jedna firma, która zaproponowała cenę o ponad 850 tysięcy złotych wyższą niż wartość kosztorysowa. - Radni zgodzili się jednak na znalezienie dodatkowych środków, bez których całą procedurę musielibyśmy powtarzać i to bez gwarancji, że nowa zakończy się sukcesem. Koszty będą rozłożone na trzy lata, a pierwsze prace rozpoczną się w tym roku - zapowiada w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski.

Ostatecznie nowa sala będzie kosztować prawie 6 milionów 800 tysięcy złotych, z czego prawie połowę będzie stanowić dotacja, którą gmina pozyskała z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Za te pieniądze przy Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie powstanie sala m.in. z boiskiem do piłki ręcznej i piłki nożnej halowej o wymiarach 20 x 40 metrów, siłownią, punktem pierwszej pomocy i magazynem na sprzęt oraz trybunami na prawie 120 miejsc. 

Termin zakończenia robót jest wyznaczony na 30 czerwca 2020 roku.

To jedna z kilku poważnych i kosztownych inwestycji w gminie Dzierzkowice. W ostatnich dniach zakończył się montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii i przebudowa wodociągu w Ludmiłówce, a do jesieni potrwa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Terpentynie. Wszystkie zadania są współfinansowane ze funduszy unijnych. Zakup i montaż ponad 50 kotłów na biomasę i ponad 600 zestawów kolektorów słonecznych kosztował prawie 6,5 miliona złotych, z czego większość to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Przebudowa około 6 kilometrów wodociągu w Ludmiłówce wraz z modernizacją miejscowego ujęcia wody to koszt prawie 1 miliona 800 tysięcy złotych, w tym dotacja z RPO, a rozbudowa oczyszczalni w Terpentynie - ponad 4 miliony 250 tysięcy. To ostatnie zadanie jest współfinansowane ze środków unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a termin jej realizacji jest ustalony na koniec października. Więcej na:http://ias24.eu