• 02 kwiecień 2012 00:00

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz.651 z póż. zm.)

WÓJT GMINY DZIERZKOWICE PRZEZNACZA DO DZIERŻAWY   

 

działkę nr 158  o powierzchni 1,30 ha położoną w Terpentynie uregulowana w KW 34930 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kraśniku. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzkowice działka przeznaczona pod przemysł, tereny zaopatrzenia w wodę i uprawy rolne. Maksymalny okres dzierżawy - 3 lata. Opłaty z tytułu dzierżawy zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dzierzkowice w wysokości 150 zł za 1 ha gruntów rolnych. Opłaty za dzierżawę gruntów wnosi się w dwóch terminach : I- do 15 maja każdego roku, II do 15 września każdego roku.   

             

 UWAGI :

 

1.Wydzierżawienie działek nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dzierzkowice.

2.Wykaz opublikowano na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. od dnia 30-03-2012r  do dnia 21-04-2012r r .

3. W  tym okresie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawianej nieruchomości .

 

  

                                                                                                Wójt   Gminy  

                                                                                               Jan Grzebuła