• 30 styczeń 2020 00:00

 
Stowarzyszenie „ Wokół Dzierzkowic” informuje, że w dniu 12 luty (środa) będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019/2020.  Miejsce wydawania : Remiza OSP w Dzierzkowicach Rynku w godzinach 8.00 – 12.00. Zapraszamy wszystkie osoby, które  otrzymały skierowania do programu z Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach.