• 30 czerwiec 2023 07:36

Wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski ma wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Za uchwałami w tych sprawach podczas sesji w czwartek 29 czerwca zagłosowali wszyscy radni, biorący udział w obradach.- Pod względem inwestycyjnym rok 2022 był dosyć udany, ponieważ przy około 30-milionowym budżecie zrealizowaliśmy zadania o wartości ponad 9 milionów 200 tysięcy złotych. Był to dla gminy poważny wysiłek, a taki wynik udało się osiągnąć bez zaciągania kredytów przy jednoczesnym zmniejszeniu zadłużenia z około 900 tysięcy złotych na koniec 2021 roku do zera w grudniu 2022 - podsumowuje wójt Marcin Gąsiorowski.

Przyznaje jednak, że, w przeciwieństwie do większości samorządów, w ubiegłym roku Gmina Dzierzkowice jeszcze nie odczuła poważniejszych skutków drastycznego wzrostu cen energii czy gazu, ponieważ miała z dostawcami długoterminowe umowy. Te jednak obecnie już nie obowiązują i na przykład rachunki za energię elektryczną wzrosły nawet o 300 procent.
---
W 2022 roku jednym z najpoważniejszych wydatków inwestycyjnych było dokończenie projektu "Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Dzierzkowice". Samorząd wydał na montaż solarów i instalacji fotowoltaicznych ponad 3 miliony 570 tysięcy złotych, które w większości pozyskał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Za 3 miliony 400 tysięcy złotych gmina kontynuowała modernizację i rozbudowę infrastruktury wodociągowej. To zadanie było współfinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład", skąd samorząd otrzymał ponad 2 miliony 370 tysięcy złotych.

Razem z Powiatem Kraśnickim Gmina Dzierzkowice rozpoczęła również przebudowę drogi Józefów - Dzierzkowice, na którą przekazała 750 tysięcy złotych.

W 2022 roku samorząd przebudował także trasy w miejscowościach Dzierzkowice-Góry i Dzierzkowice-Zastawie. Pierwsze zadanie kosztowało prawie 220 tysięcy złotych, a drugie około 340 tysięcy. Obydwa były współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Samorząd wsparł również zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP Ludmiłówka, której przekazał na ten cel prawie 190 tysięcy złotych.

Ogółem plan dochodów na 2022 rok został wykonany w 95,15%, a wydatków w 90,85%.